285984811417404
Loading...

菠蘿山 - 攜手走過香港峽谷!

溫度又開始慢慢下降,又到咗去郊遊行山嘅時間!我們今次去左最近大熱嘅行山熱點菠蘿山,果然係個好特別嘅地理地貌!
菠蘿山是屬於屯門山景邨和良景邨之間的一座小丘,最高點達121米,被人稱為「屯門後花園」。有位香港的地理科老師指出,菠蘿山的峽谷地貌是青山和九逕山間的凹位裂谷,加上經年的風化侵蝕,就形成今日的峽谷地貌!

由屯門良景的基良小學上山出發,一直是上山的路。大部分為水泥路,所以不難走。接著是踏上碎石地便是良田坳的路了。開始見到不少人在開心拍照了!
可以遠眺到下白泥及深圳灣的風景。由良景走了約30-45分鐘,便會到達這個小峽谷了!

我不稱為大峽谷因為峽谷其實真的一點也不大,而且是很小哈哈!但不代表我們不喜歡喔,因為這種風化在香港實在罕見,很值得來走走拍拍照!


峽谷有近4-5層樓高,而且碎石地很滑,大家在走時也要小心注意安全呀。


下山的路有兩條,可以循原路回到良景,或是多花上1.5-2小時走到下白泥。

大家可以好襯天氣轉涼來行行山拍拍拖!

菠蘿山
路線:基良小學→涼亭→良田坳→峽谷→良景邨
時間:約2小時
交通:可由元朗或兆康西鐵站轉輕鐵到良景
菠蘿山 7329654638942308530

張貼留言

首頁 item

「拍拖好去處」Facebook

下載「拍拖好去處」App

「拍拖好去處」Instagram

Instagram

訂閱「拍拖好去處」情報

熱門文章

文章分類